Logo for filmproduksjonsselskapet Velcrux Collective.
Illustrasjon til pakningsdesign for Viddas-produkter fra Finnmark Rein.
Designbyrå: Uniform 
Logo for Motion Air som opererer droner i produksjon av film og tv.
Logo for kunstgalleriet On the Wall.